top of page

החסכון הכלכלי

לצד היתרונות הסביבתיים במעבר לאנרגיה ירוקה ישנו חסכון כלכלי משמעותי

 לדוגמא, מערכת על גג בגודל של 500 מ"ר, תניב תמורה בגובה  

של כ- 50,000 ₪ בשנה, כ-1.17 מיליון ₪ ב-25 שנה. 


עלות המערכת הינה ההוצאה העיקרית לכל אורך חייה וההשקעה תוחזר תוך כ- 6 שנים +- מיום ההתקנה. 

הבנקים כיום מציעים 100% מימון למערכת, תוך שמירה על תזרים חיובי. 

 

 

תשואת המערכת יכולה להגיע לכ-22% בשנה, תשואה הנחשבת לחסרת תקדים, חסרת סיכון כמעט, שאין אפיקי השקעה בטוחים אחרים אשר יכולים

להתחרות בה (למשל אג"ח או נדל"ן). 

התקבולים מגיעים מחברת החשמל והם משולמים לפי תעריף קבוע שנחתם בתחילת הדרך, כאשר חברת החשמל מאשרת את המערכת הסולארית שלכם. 

(נטפל עבורכם בכל הבירוקרטיה מול חברת החשמל)

תמריצי הממשלה: 

משום שהמדינה התחייבה על יעד של ייצור 30% אנרגיה ב2030 מאנרגיות מתחדשות וכיום אנחנו עומדים על איזור ה8%, העבירו בממשלה חוק עידוד השקעה באנרגיות מתחדשות אשר מאפשר שני מסלולי הטבות: 

 מסלול פטור ממס – סכום הכנסות הצפוי מכלל המתקנים שברשות הלקוח אשר אינו עולה על 24,000 ₪ ללא מע”מ בכל שנת מס.  

ומסלול מס מופחת- המיסוי על התקבולים יסתכם בכ-10% מכלל המתקנים שברשות הלקוח אשר כל עוד אינו עולה על 99,006 ₪ ללא מע״מ בכל שנת מס.

למידע נוסף - מוזמנים להוריד את הספר שהכנו עבורכם, על מנת לעזור לכם לקבל החלטה מושכלת.
bottom of page