top of page
Search
  • Writer's pictureSolar Focus - סולאר פוקוס

איך עובדת אנרגיה סולאריתשאלה מצוינת.

תחילה, השמש מכה בלוח הסולארי על הגג (פנאל). הלוחות ממירים את האנרגיה לזרם DC (זרם ישר), הזורם אל הממיר. הממיר ממיר חשמל DC לחשמל AC (זרם חילופין), שבו ניתן להשתמש במערכות המוכרות לנו בבית. לכל פנאל מחובר אופטימייזר שמנתר את פעילותו. תהליך פשוט ונקי.

מה קורה כאשר אני לא בבית להשתמש בחשמל שהמערכת שלי מייצרת?

הסר דאגה מליבך, באמצעות מערכת הנקראת "Net Metering" ניתן ליהנות מהחשמל הסולארי גם כאשר אנו לא נמצאים בביתנו. לרוב המערכת שלכם תייצר יותר אנרגיה מאשר הצריכה הביתית שלכם, לכן עודף האנרגיה שייצרנו מוזן לרשת ההולכה של חברת החשמל ואנחנו נקבל זיכוי עבור הייצור העודף.

את הספק המערכת אנחנו מודדים בקילו-וואט שעה, או בקיצור קוט"ש. קילוואט־שעה (קוט"ש) (kWh), שווה ל־1,000 ואט־שעה, הוא גודל שימושי למדידה של צריכת האנרגיה של בתים ועסקים קטנים. בית ממוצע צורך כמה מאות קילוואט-שעה בחודש.

במערכות מסחריות ניתן להגיע למגה-וואט־שעה (MWh), השווה למיליון ואט־שעה, משמש למדידת כמויות אנרגיה גדולות יותר, כגון צריכה תקופתית של יישובים, או האנרגיה המיוצרת על ידי תחנות כוח בתקופה כלשהי.

רכיבי המערכת-

אנחנו מאוד מחמירים לגבי איכות הרכיבים שאנחנו מתקינים במערכות שלנו, לכן אנחנו משתמשים ברכיבים האיכותיים ביותר. חברת BloombergENF מדרגת את רכיבי המערכת ומציינת איזה יצרנים נמנים עם TIER-1 מדד האיכות הגבוה ביותר. אנחנו משתמשים אך ורק ברכיבים TIER-1.

מה זה פנאל?

פנאל הוא מכלול של תאים פוטו-וולטאיים המאוגדים במסגרת להתקנה. תאים פוטו־וולטאיים אלה משתמשים באור השמש כמקור אנרגיה ומייצרים חשמל בזרם ישיר. אוסף של מודולי PV נקרא פאנל PV, ומערכת של לוחות היא מערך סולארי.

יעילות: פנאל סולארי ממיר את אנרגיית השמש לחשמל. יעילות פאנל סולארי היא מדד לכמות האנרגיה החשמלית הנוצרת בשטח פנל נתון.

חשוב להבין שההשפעה העיקרית של יעילות הפאנל היא על השטח הנדרש להתקנה. לדוגמא, מערכת סולארית ביתית בהספק של 15 קילו-וואט עם פנאלים יעילים, תתפוס פחות מקום על הגג מאשר מערכת בהספק זהה אך עם פנאלים פחות יעילים. ושתיהן ייצרו את אותה כמות החשמל.


מה זה ממיר?

כפי שציינו, לממיר המערכת תפקיד קריטי. לולא הממיר כל החשמל שייצרנו היה בלתי ניתן לשימוש.

תפקידו לבצע המרה של הזרם הישר (DC) אשר מיוצר על ידי הפנלים אל זרם חילופין (AC) אשר אנו יכולים לצרוך. את האנרגיה היוצאת ממנו הוא מזרים לתוך רשת החשמל שלנו.

הספק הממיר: ההספק המיצרפי וכמותם של הפנאלים ייקבעו את הספק הממיר. הספק הפנלים יכול לעלות ב-10%-25% מעל הספק הממיר. לדוגמא, מערכת בהספק פנלים סולאריים של 12 ק"ו יכולה להסתפק בממיר מתח בהספק 10 ק"ו.
מה זה אופטימייזר?

האופטימייזר - הוא מכשיר המותקן על הקונסטרוקציה ומקשר בין הפאנל לממיר. במערכות ביתיות ישנו אופטימייזר על כל פאנל ואילו במערכות מסחריות נתקין אופטימייזר בודד על זוג פאנלים.

האופטימייזר אחראי על: שמירת נתונים וניטור אחר הפקת החשמל של הפאנל אליו הוא מחובר, תקשורת עם הממיר על מנת לקבל תמונה ברורה של תפקוד הפנאלים, אופטימיזציה על כל פנאל במערכת, זאת אומרת שכל פאנל במערכת פועל על מנת למקסם את הפוטנציאל האנרגטי שלו, ובמידה ויש תקלה בפנאל מסוים, תקלה זו לא תפיל פנאלים נוספים ותאפשר למערכת להמשיך ולייצר חשמל. האופטימייזר מראה נתונים בזמן אמת לאפליקצייה, מתריע על תקלות בפאנל מסוים ויוריד את תפקודו של הפנאל התקול על מנת למנוע נזק נוסף.

מה מחבר את הפנאלים לגג?

קונסטרוקציה.

כל גג והייחודיות שלו, אנחנו מתאימים את הקונסטרוקציה לפי סוג הגג- רעפים, איסכורית, שטוח. חשוב שתדעו - הקונסטרוקציה אשר מותקנת על הגג לא פוגעת בגג! אנחנו שמים דגש על חיבור הקונסטרוקציה הייחודית לכל גג בצורה הטובה והמקצועית ביותר בשוק, כך שנמנע נזילות, נזקים והפסדים כספיים כתוצאה מהשבתת המערכת הסולארית לצורך תיקונים ותחזוקת הגג. וכמובן שהכל מגובה באחריות שאנחנו מספקים על ההתקנה. לכן נורא חשוב לעבוד עם חברה מקצועית עם ניסיון בתחום.


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page